{{ shopProduct.Name }}
+
_
shop.basket.price_total

Pravila nagradne igre "Zeleni doživljaji Rogaške Slatine!"

Članak 1: ORGANIZATOR

 Organizator nagradne igre "Zelena doživetja Rogaške Slatine" (u daljnjem tekstu "nagradna igra") je April 8 d.o.o., Avstrijska ulica 17, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu "organizator").

Organizator provodi nagradnu igru zajedno s suorganizatorom (Javni zavod za turizam i kulturu Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina, 3250 Rogaška Slatina).

Članak 2: NAMJENA

 Organizator objavljuje nagradnu igru u svrhu promocije turističke ponude odredišta i promocije partnera na odredištu.

Članak 3: UVJETI I NAČIN SUDJELOVANJA

Sudjelovanje u nagradnoj igri nije uvjetovano kupovinom. Nagradna igra namijenjena je samo fizičkim osobama, pravne osobe i obrti ne mogu sudjelovati u akciji. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća sva pravila i uvjete navedene u ovom pravilniku nagradne igre i slaže se s njima.

Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je od 14. 07. 2023. do 15. 07. 2023. do 24:00 sata putem web stranice https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/. Sudjelujete u nagradnom izvlačenju klikom na mjehurić na web stranici i zatim upisivanjem svoje e-mail adrese s kojom sudjelujete u izvlačenju.

Sudionik nagradne igre može biti svaka fizička osoba koja ispravno sudjeluje u nagradnoj igri.

Ograničenja sudjelovanja:

U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposlenici i vanjski suradnici organizatora i suorganizatora nagradne igre ili njihovi bliski članovi obitelji.

Članak 4: OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Sudionik može u bilo kojem trenutku tijekom trajanja nagradne igre otkazati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri slanjem poruke na e-mail adresu info@april8.si. Nakon primitka ove poruke, sudionik će biti isključen iz nagradne igre.

Članak 5: IZVLAČENJE I OBJAVA DOBITNIKA

Među svima koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (definirano u članku 3), bit će izvučen 1 dobitnik, koji će dubit 2x noćenje s doručkom u Atlantida Boutique Hotelu za dvije osobe.

Izvlačenje dobitnika će se obaviti elektronički nakon završetka trajanja nagradne igre, 16. 08. 2023. Dobitnik će biti objavljen 22. 08. 2023 s imenom i mjestom stanovanja na web stranici https://www.visit-rogaska- slatina.si/

Izvlačenje dobitnika provodi se uz pomoć računalnog sustava korištenjem slučajnog algoritma koji izabire dobitnike nagrada iz skupa svih sudionika. Predsjednik komisije priprema zapisnik koji sadrži popis dobitnika. Zapisnik potvrđuju i potpisuju svi članovi komisije. Zapisnik se čuva godinu dana na adresi suorganizatora.

Datum izvlačenja:

Izvlačenje će se obaviti 16. 08. 2023. na adresi April 8 d.o.o., Avstrijska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Svi dobitnici izričito dopuštaju objavu svog imena i mjesta stanovanja za eventualno uručivanje nagrade na web stranicama organizatora, Facebook stranicama ili drugim medijima i društvenim mrežama, za što neće zahtijevati plaćanje ili naknadu od organizatora. Istovremeno se odriču prava pregleda, odobrenja ili prigovora na bilo koji način korištenja materijala, uredničkog odabira ili izgleda materijala.

Članak 6: KOMISIJA

Komisiju za nadzor nagradnog izvlačenja čine:

  • Alenka Mivšek (April 8 d.o.o.) - predsjednica komisije
  • Lara Burkat (April 8 d.o.o.) - članica komisije
  • Darja Štukelj Rus (April 8 d.o.o.) - članica komisije

Članak 7: NAGRADE

Sudionici nagradne igre sudjeluju u izvlačenju nagrada za:

  • 2x noćenje s doručkom u Atlantida Boutique Hotelu za dvije osobe.

Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADA

Za preuzimanje nagrade dobitnik je dužan na pisani zahtjev priređivača putem e-maila dostaviti sljedeće osobne podatke: ime i prezime te adresu (na koju želi primiti nagradu). Za potrebe obavijesti o preuzimanju nagrade dobitnik daje i kontakt telefon.

Ukoliko dobitnik ne dostavi potrebne podatke u roku od deset dana od dana poslanog zahtjeva, gubi pravo na nagradu bez prava na bilo kakvu naknadu. U tom slučaju priređivač se oslobađa svih obveza prema ovom dobitniku, a nagrada ostaje nedodijeljena.

Dobitnici će nagradu u obliku poklon bona primiti na navedenu adresu u roku od 15 dana od primitka svih traženih podataka. Osobe mlađe od 18 godina dužne su priređivaču uz dostavu podataka dostaviti pismenu suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika za preuzimanje nagrade.

Ukoliko dobitnik odbije nagradu, smatra se da ne želi primiti nagradu, te se priređivač oslobađa svih obveza vezanih uz ovu nagradnu igru ​​u odnosu na dobitnika. Ujedno, priređivač stječe pravo raspolaganja nagradom u bilo koje druge svrhe.

Nagrade se ne mogu zamijeniti ili zamijeniti za gotovinu. Pravo na preuzimanje nagrade ne može se prenijeti na treću osobu. Rezultati su konačni i žalbe nisu moguće.

Članak 9: PRIJAVA NAGRADE POREZNOM ORGANU

Kada vrijednost glavne nagrade prelazi 42,00 €, dobitnik je dužan dostaviti osobne podatke (kopiju osobnog dokumenta, broj telefona, svoj porezni broj i nadležno

porezno tijelo). U slučaju netočnih osobnih podataka, smatra se da dobitnik odustaje od nagrade.

Plaćanje akontacije poreza na dohodak za primljenu nagradu je obveza isplatitelja - organizatora ove nagradne igre. Organizator će od nagrade obračunati i platiti akontaciju poreza na dohodak sukladno važećim propisima i od nagrade oduzeti iznos akontacije poreza na dohodak.

Ako dobitnik nije rezident Republike Slovenije, za oporezivanje dohotka primjenjuju se pravila iz međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka. U tom slučaju dobitnik sam uređuje plaćanje poreza.

Svi ostali troškovi i pristojbe povezane s upotrebom (npr. plaćanje poreza na dohodak iznad akontacije) snose dobitnika.

Članak 10: OBAVEZUJUĆA PRAVILA

Pravila su obvezujuća za organizatora i druge osobe koje su na bilo koji način povezane s provođenjem nagradne igre i uručivanjem nagrada, kao i za sudionike koji sudjelovanjem u nagradnoj igri priznaju ta pravila i obvezuju se da će ih poštivati. Pravila i uvjeti nagradne igre u potpunosti su dostupni tijekom trajanja nagradne igre na web stranici https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/. Za tumačenje pojedinih članaka ovog pravilnika nadležna je komisija, koja za pojedina mišljenja i druge pravne radnje imenuje i ovlašćuje pravnu službu organizatora.

U slučaju teže povrede ovog pravilnika, komisija može poništiti nagradnu igru u cijelosti i ponoviti je s odgovarajućim ispravcima.

Članak 11: ISKLJUČENJE IZ NAGRADNE IGRE

U slučaju kršenja navedenih pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnoj igri, organizator zadržava pravo da isključi te osobe iz nagradne igre bez prethodnog upozorenja. Bit će isključene osobe koje koriste nezakonite alate (poput hakera, virusa, trojanaca itd.), lažne e-adrese ili na drugi način stječu prednosti putem manipulacije. Također, osobe koje sudjeluju u ime trećih osoba (s njihovim znanjem ili bez njega) mogu biti isključene iz nagradne igre. Sudjelovanje preko društava nagradnih igara, automatiziranih usluga i posebno preko profesionalnih usluga za nagradne igre nije dopušteno.

U slučaju isključenja iz nagradne igre, dobitniku se mogu naknadno oduzeti nagrade ili zatražiti povrat već isplaćenih ili uručenih nagrada.

Članak 12: ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja bi sudioniku nastala zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili u slučaju nedostupnosti poslužitelja, osim ako je organizator namjerno prouzročio štetu, zbog teške nepažnje ili teškog kršenja ugovornih obveza. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve tehničke pogreške, posebno padove mreže, elektronike ili računalnih sustava.


Članak 13: PREKIN NAGRADNE IGRE

Organizator zadržava pravo da bilo kada prekine ili obustavi nagradnu igru bez prethodnog upozorenja i navođenja razloga. Organizator posebno koristi tu mogućnost ako iz tehničkih razloga (poput virusa u računalnom sustavu, manipulacije ili greške u hardveru i/ili softveru) ili iz pravnih razloga nije moguće osigurati ispravno provođenje nagradne igre. Ako se nagradna igra prekine zbog kršenja od strane sudionika, organizator može od sudionika koji je prouzročio štetu tražiti nadoknadu za nastalu štetu.

Članak 14: POVJERLJIVOST, ZAŠTITA I UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA

Organizator i suorganizator će pažljivo čuvati osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) (Službeni list RS, br. 94/2007-UPB1), Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom) (Službeni list RS, br. 13/2007-UPB1, 110/2009) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

GDPR-u, upravitelj osobnih podataka smije obrađivati osobne podatke ako postoji osobni pristanak pojedinca, tj. dobrovoljna izjava da se mogu obrađivati njegovi osobni podaci u određenu svrhu. Korisnik to potvrđuje prilikom prijave na nagradnu igru pritiskom na gumb "POŠALJI" i pristankom na opće uvjete nagradne igre.

Suglasnost za obradu osobnih podataka sudionici mogu povući u bilo kojem trenutku putem pisanih zahtjeva poslanih e-poštom na adresu info@april8.si ili poštom na adresu April 8 d.o.o., Avstrijska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Organizator će kao upravitelj koristiti prikupljene osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo u sljedeće svrhe:

  • provođenje nagradne igre u svim aspektima,
  • obavještavanje dobitnika o rezultatima izvlačenja i dodjeli nagrada,
  • objavljivanje dobitnika na web stranici nagradne igre.

Organizator obrađuje prikupljene osobne podatke i štiti ih sukladno važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, a pristup dozvoljava samo zaposlenicima koji su se obvezali na odgovarajuću povjerljivost. Organizator neće prenositi ili otkrivati prikupljene osobne podatke trećim osobama.

Svi podaci bit će pohranjeni u bazi podataka tvrtke April 8 d.o.o. ili kod izvršitelja obrade osobnih podataka u skladu s zakonskim rokom ili do opoziva pohrane osobnih podataka od strane sudionika.

Organizator neće prenositi ili obrađivati osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) bez usklađenosti s Standardnim ugovornim odredbama o zaštiti podataka (ili drugim sličnim odredbama koje bi mogla potvrditi Europska komisija).

Davčni broj i nadležna porezna uprava dobitnika čuvaju se 5 godina od dodjele nagrada ili onoliko koliko je to potrebno sukladno poreznom zakonodavstvu.

Članak 15: PROMJENA PRAVILA

Organizator igre - April 8 d.o.o., Avstrijska ulica 17, 1000 Ljubljana, zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni uvjete nagradne igre ako postoje sadržajni, komercijalni ili tehnički razlozi.

Organizator će redovito obavještavati sudionike o svim promjenama i novostima nagradne igre putem objava na internetskoj stranici.

Članak 16: OSTALE ODREDBE

Zaposlenici tvrtke April 8 d.o.o. i njihovi bliski obiteljski članovi, kao i druge fizičke ili pravne osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre, ne smiju sudjelovati u nagradnoj igri.

Pravila su obvezujuća za organizatora, sve zaposlenike i druge osobe povezane s nagradnom igrom i ždrijebom koji su predmet ovog pravilnika, kao i za sudionike nagradne igre koji se, potvrdom ovih pravila, slažu s njima.

Pitanja i dodatne informacije vezane uz nagradnu igru mogu se uputiti na e-mail adresu: info@april8.si.

Članak 17: DOSTUPNOST PRAVILA

Ova pravila dostupna su na web stranici https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/

Članak 18: REKLAMACIJE I PRITUŽBE

Sve pritužbe i reklamacije vezane uz provedbu nagradne igre rješava organizator. U slučaju opravdanih pritužbi, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti sudionika ili po potrebi druge sudionike.

U slučaju sporova koji proizlaze iz nagradnog ždrijeba, nadležan je sud u Ljubljani.

Članak 19: ZAVRŠNE ODREDBE

Organizator se obvezuje poduzeti sve što je u njegovoj moći da se nagradna igra provede ispravno, ali ne snosi odgovornost u slučaju više sile. U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (viša sila, logističke prepreke, tehnički problemi), organizator može otkazati nagradnu igru. Sudionike o tome treba obavijestiti. U tom slučaju organizator nije odgovoran za nastalu štetu. Odluka organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru ili primjenu pravila je konačna i obvezuje sve sudionike.


Članak 20: VAŽENJE PRAVILA

Pravila stupaju na snagu 14. 07. 2023.

Ljubljana, 13. 07. 2023.

April 8 d.o.o.

Doživite Rogašku Slatinu

Budite informirani

Prijavite se na naše e-novosti, pa nećete propustiti nijednu novost u Rogaškoj Slatini.