{{ shopProduct.Name }}
+
_
Delni znesek:

Pravilnik spletne nagradne igre "Izberi svojo pot"

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre Izberi svojo pot (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju »organizator«).
Organizator izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem (April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana), ki poskrbi za izvedbo žrebanja ter objavo nagrajencev.

2. člen: NAMEN

Organizator objavlja nagradno igro v namene promocije turistične destinacije.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik nagradne igre, in se z njimi strinja.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 22. 8. 2019 do 10.9.2019 do 00.00 preko spletne strani visit-rogaska-slatina.si. Uporabniki, ki bodo v nagradni igri sodelovali po preteku nagradnega obdobja, ne bodo vključeni v nagradno žrebanje.

Omejitve sodelovanja:

  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in soorganizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

4. člen: ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Med vsemi, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradni igri, bodo izžrebani 3 (trije) nagrajenci, ki bodo prejeli nagrado.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij za morebitne podelitve nagrad na spletnih straneh organizatorja, na Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovanja, odobritve, nasprotovanja kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

5. člen: KOMISIJA

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

  • Saša Kopinč – predsednik komisije
  • Urša Mivšek Sitar – član komisije
  • Darja Štukelj – članica komisije

6. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v žrebanju za:

  • 1x Vikend paket (polpenzion) za eno osebo v 4 ali pet zvezdičnem hotelu v Rogaški slatini v vrednosti do 350,00 €.
  • 1x Lepotni darilni paket izdelkov luksuzne linije GOLD 24 ka v vrednosti 145,00 €
  • 1x Kopel z Magnezijem v vrednosti 57,00 €,

7. člen: PREVZEM NAGRADE

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja preko e-pošte predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek ter naslov (na katerega želi prejeti nagrado). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v roku desetih dni po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo ostala nepodeljena.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

8. člen: PRIJAVA NAGRADE DAVČNEMU ORGANU

Ko vrednost glavne nagrade presega 42,00 €, je nagrajenec dolžan posredovati osebne podatke (kopijo osebnega dokumenta, telefonsko številko ter svojo davčno številko in pristojni davčni urad). V primeru netočnosti podanih osebnih podatkov se smatra, da se nagrajenec odpoveduje nagradi.

Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost izplačevalca – organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi in od nagrade odbil vrednost akontacije dohodnine.

Če nagrajenec ni rezident Republike Slovenije, za obdavčitev dohodka veljajo pravila iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka. Nagrajenec v tem primeru sam ureja plačilo davka.

9. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator škodo povzročil naklepno, zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih obveznosti. Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov.

10. člen: PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov.

11. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).
Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene:

  • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
  • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad,
  • objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Celju.

13. člen: VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne 22. 8. 2019.
Rogaška Slatina, 22. 8. 2019
Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Doživite Rogaško Slatino

Bodite obveščeni

Prijavite se na naše e-novice in ne zamudite nobene novosti v Rogaški Slatini.