{{ shopProduct.Name }}
+
_
Delni znesek:
1141
Prva omemba vrelca

Prva omemba vrelca

Vrelec v Rogaški Slatini je prvič omenjen v listini salzburškega nadškofa Konrada. Z njo je grofu Wolfradu in njegovi soprogi Hemmi dodelil 100 hub na Zgornjem Štajerskem.

1655
Začetek steklarstva

Začetek steklarstva

Na območju Trebuše, Pohorja in Kozjanskega so steklarski mojstri ročno izdelovali izdelke iz kristalnega stekla. Prisotnih je bilo več glažut. Znanje prednikov je osnova za kvaliteto današnje proizvodnje.

1665
Ozdravitev bana Zrinjskega

Ozdravitev bana Zrinjskega

Hrvaški ban Peter Zrinjski je bil eden najmogočnejših fevdalcev tedanje Evrope. Leta 1665 je bil na lovu v okolici Rogaške in ker je imel težave z jetri, so mu kmetje priporočili pitje vode iz vrelca v bližini farne cerkve Sv. Križa. Zrinjski je čudežno ozdravel in poskrbel za sloves tako imenovane svetokriške mineralne vode.

1687
Monografija Rogaški izvir

Monografija Rogaški izvir

Mariborski zdravnik J.B. Gruendel je napisal monografijo z naslovom Roitschocrene (Rogaški izvir). V njej je obširno opisal kemijske lastnosti in zdravilne učinke rogaške vode, ki je bila v 18. stoletju tretja najbolj prodajana voda na svetu.

1782
Zavetnik voda

Zavetnik voda

Kip iz sivkastega apnenca sv. Janeza Nepomuka, zavetnika voda, z letnico 1732 so leta 1782 v Zdraviliški park v zahvalo postavili dunajski lekarnarji, ki so leta 1772 pridobili koncesijo za prodajo zdravilne vode. Spomenik je ohranjen v Muzeju Anin dvor, replika tega pa v Zdraviliškem parku.

1803
Ustanovitev deželnega zdravilišča

Ustanovitev deželnega zdravilišča

Najpomembnejši dogodek v zgodovini Rogaške Slatine je ustanovitev Deželnega zdravilišča pod vodstvom grofa Ferdinanda Attemsa. Štajerski deželni stanovi so odkupili zemljišča okoli vrelcev od privatnih lastnikov in uredili moderno, deželno vodeno zdravilišče. Tega leta so lahko v zdravilišču nastanili do 25 gostov.

1804
Prvi zdravnik

Prvi zdravnik

Grof Attems pripelje v Rogaško Slatino prvega zdravnika in hkrati ravnatelja zdravilišča dr. Johanna Frohlicha, ki je uvedel posebne kopeli iz slatine imenovane »Stahlbader«.

1805
Kapela Sv. Ane

Kapela Sv. Ane

Leta 1805 so postavili zdraviliško kapelo in jo posvetili Sv. Ani, zaščitnici zdravilišča. Leta 1926 so jo po načrtih znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika preuredili. Na dan Sv. Ane slavi tudi Rogaška Slatina, saj je 26. julij občinski praznik.

1806
Stara direkcija

Stara direkcija

Najstarejša stavba v Rogaški Slatini, zgrajena v letih 1805 - 1806 je Stara direkcija, v kateri je bila direkcija z upravnikom zdravilišča in stanovanje uradnega zdravnika. Na njenem mestu je bil tudi Muzej grafične umetnosti, ki je prejel donacije stalnega gosta zdravilišča Rogaška, švicarskega gosta Kurta Müllerja (grafike so danes na ogled v Muzeju Anin dvor).

1813
Zdraviliški dom

Zdraviliški dom

Prvi Zdraviliški dom (danes Grand hotel Rogaška) je bil zgrajen daljnega leta 1813. Med umetnostnimi spomeniki Rogaške Slatine je najbolj reprezentativna in tudi najbolj znana, identitetna veduta v klasicističnem slogu.

1819
Paviljon Tempel

Paviljon Tempel

Leta 1819 je bil zgrajen Paviljon Tempel in postavljen na mestu, kjer je izviral stari rogaški vrelec. Je nedvomno najpomembnejša in najlepša stavba zdravilišča. Na njegovem mestu je nekoč stala preprosta uta na štirih lesenih sohah s šotorasto streho. Tempel je postavil tržaški arhitekt Nikola Pertsch.

1834
AEGRIS IEHO CUNXI MURO

AEGRIS IEHO CUNXI MURO

Pri podiranju Dietrichove hiše v Rogaški Slatini so našli vzidan kamnit fragment z latinskim napisom: AEGRIS IEHO CUNXI MURO. Marmornati kamen z napisom bi bil lahko iz rimskega obdobja.

1838
Prvi vodnik

Prvi vodnik

Dr. Ernst Frlich, sin prvega slatinskega zdravnika je spisal prvi vodnik po Rogaški Slatini, dobrih 30 let po tem, ko so štajerski deželni stanovi odkupili stavbe in zemljišča okrog glavnega vrelca slatine z namenom vzpostaviti deželno zdravilišče.

1840
Wandelbahn Rohitsch Sauerbrunn

Wandelbahn Rohitsch Sauerbrunn

Znamenito pokrito sprehajališče Wandelbahn je bilo zgrajeno leta 1840, a danes ne stoji več, saj so ga podrli 1982 leta. To je bil drugi klasicističen objekt z arkadami in odličnimi poslikavami.

1859
Drugi zdraviliški dom

Drugi zdraviliški dom

Zgrajen leta 1859, saj so prvega zaradi nove prostorske zasnove morali podreti.

1877
Prvi vodomet

Prvi vodomet

Prvi vodomet pred Zdraviliškim domom Rogaška Slatina.

1883
Obisk cesarja Franca Jožef I.

Obisk cesarja Franca Jožef I.

Avstrijski cesar je bival v takratnem hotelu Strossmayer (danes Grand Hotel Rogaška Strossmayer). Ta častni dogodek je vgraviran celo v marmornato ploščo na levi strani vhoda.

1912
Tretji zdraviliški dom danes

Tretji zdraviliški dom danes

Obnovljen drugi Zdraviliški dom, je danes najbolj reprezentančna stavba v Rogaški Slatini in nedvomno paradni konj zdravilišča

1922
Rojstvo Ele Peroci

Rojstvo Ele Peroci

11. februarja 1922 se je v Svetem Križu pri Rogaški Slatini rodila ena najbolj znanih slovenskih mladinskih pisateljic, Ela Peroci. Njena najbolj priljubljena pravljica je Muca Copatarica.

1927
Ustanovitev Steklarne Rogaška

Ustanovitev Steklarne Rogaška

Ena izmed največjih steklarn na svetu začne s proizvodnjo. V njej se je zaposlila večina steklarjev iz Zagorja ob Savi. Steklarna Rogaška se je usmerila v proizvodnjo kristalnega stekla in z njim zaslovela po vsem svetu.

1935
Novo športno kopališče

Novo športno kopališče

Novo športno kopališče je leta 1935 projektiral ing. Stanko Bloudek. Znan med drugim tudi po projektiranju skakalnice v Planici.

1967
Pivnica mineralnih vod

Pivnica mineralnih vod

Znamenito stavbo okrogle oblike, ki dopolnjuje turistično ponudbo Rogaške Slatine, so zgradili leta 1967. V njej lahko poskusimo mineralno vodo Donat Mg, katere sestava je še danes glavni razlog, da je Rogaška Slatina že stoletja priljubljeno evropsko zdravilišče.

2005
Rogaška Slatina pridobi status mesta

Rogaška Slatina pridobi status mesta

Nekdaj je bilo središče Sotelskega in Kozjanskega v občini Šmarje pri Jelšah. Z novo lokalno samoupravo 1994 pa je, poleg 4 novih občin, nastala tudi občina Rogaška Slatina. Po dobrih desetih letih samostojnosti je leta 2005 Rogaška Slatina leta pridobila še status mesta.

Doživite Rogaško Slatino

Bodite obveščeni

Prijavite se na naše e-novice in ne zamudite nobene novosti v Rogaški Slatini.