{{ shopProduct.Name }}
+
_
Delni znesek:

Izjava o dostopnosti

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina se zavezuje omogočati spletne strani www.visit-rogaska-slatina.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 oz. direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.visit-rogaska-slatina.si.

 

Stopnja skladnosti

To spletišče dosega delno raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu  http://www.w3.org/TR/WCAG20/, zaradi spodaj navedenih izjem:

  • glavni menu je dostopen samo s klikom miške ali dotikom (zasloni na dotik);
  • spletne povezave ob fokusu nimajo jasne vizualne oznake (outline);
  • video posnetki nimajo na voljo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran, ker je odvisen od zunanje storitve (npr. Youtube);
  • nekatere informacije, predstavljene na zemljevidu, so lahko nedostopne uporabnikom bralnika zaslona;
  • nekatero tekstovno gradivo je na ozadju slabšega barvnega kontrasta;
  • nekatero slikovno gradivo vsebuje tekst, ki je zaradi slabšega barvnega kontrasta težje berljiv;
  • nekatero slikovno gradivo ni v celoti opremljeno z alternativnim tekstom (ALT).
  • določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook in Instagram), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo (uporaba angleških izrazov, manjkajoče tekstovne alternative...);
  • na spletni strani se za določeno gradivo uporablja format Adobe PDF (dostopanje do teh vsebine je v veliki meri omogočeno tudi brez uporabe tega formata, ker je tekst predstavljen v HTML obliki). Glede na množičnost pojavljanja PDF dokumentov na spletni strani se lahko pojavijo tudi nekatera odstopanja glede tekstovne dostopnosti in vsebine.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. 8. 2022.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje posodobljena in pregledana 19. 4. 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na naslov . Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: . 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
tel: +38615555848
e-mail: gp.irsid@gov.si

Doživite Rogaško Slatino

Bodite obveščeni

Prijavite se na naše e-novice in ne zamudite nobene novosti v Rogaški Slatini.