{{ shopProduct.Name }}
+
_
Delni znesek:

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator promocijske aktivnosti »IZBERI ROGAŠKO SLATINO« (v nadaljevanju »promocijska aktivnost«) je Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju »organizator«).

2. člen: NAMEN

Organizator objavlja promocijsko aktivnost v namene promocije turistične destinacije.


3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v promocijski aktivnosti je pogojena s potrdilom o nastanitvi minimalno dveh (2) nočitev v kateremkoli namestitvenem obratu v občini Rogaška Slatina. Promocijska aktivnost je namenjena le fizičnim osebam. S sodelovanjem v promocijski aktivnosti sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik promocijske aktivnosti, in se z njimi strinja.

Sodelovanje v promocijski aktivnosti velja za nočitve v obdobju od 1.7.2020 do 31.12.2020 oziroma do razdelitve vseh promocijskih bonov v skupni vrednosti 4.000 EUR. Fizična oseba prejme maksimalno štiri promocijske bone v skupni vrednosti 40 EUR na rezervirano sobo. To je 4 x 10 EUR. Promocijski boni se lahko koristijo izključno za storitve in ne veljajo za izdelke. Storitve katere spadajo pod upravičene unovčitve bona so: gastronomija, zdravstvo, wellnes & spa, lepotne storitve ponudnikov v destinaciji. Promocijski boni niso upravičeni za plačilo nočitev in niso zamenljivi za denar.

Fizična oseba na elektronski naslov posreduje potrdilo o rezervaciji, ki je opravljena po 10. 6. 2020. TIC rezervira promocijske bone na ime fizične osebe, ki je opravila rezervacijo (to velja za prvih 100, ki posredujejo potrdilo), fizična oseba nato prevzame promocijske bone v višini 40,00 EUR v Turistično informativnem centru (TIC), Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina.

Omejitve sodelovanja:

V promocijski aktivnosti ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Promocijskih bonov niso deležni prebivalci občine Rogaška Slatina.


4. člen: PRIJAVA NAGRADE DAVČNEMU ORGANU

Ko vrednost glavne nagrade presega 42,00 €, je nagrajenec dolžan posredovati osebne podatke (kopijo osebnega dokumenta, telefonsko številko ter svojo davčno številko in pristojni davčni urad). V primeru netočnosti podanih osebnih podatkov se smatra, da se nagrajenec odpoveduje nagradi.

Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost izplačevalca – organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi in od nagrade odbil vrednost akontacije dohodnine.

Če nagrajenec ni rezident Republike Slovenije, za obdavčitev dohodka veljajo pravila iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka. Nagrajenec v tem primeru sam ureja plačilo davka.


5. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu nastala zaradi udeležbe v promocijski aktivnosti ali v primeru nedosegljivosti, razen če je organizator škodo povzročil naklepno, zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih obveznosti. Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov.


6. člen: PREDČASNA PREKINITEV PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti promocijsko aktivnost kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov.

 

7. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, sodelujočih v promocijski aktivnosti, uporabljal izključno za naslednje namene:

- evidentiranja razdeljenih promocijskih bonov

 

8. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo promocijske aktivnosti rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s promocijsko aktivnostjo, je pristojno sodišče v Celju.


9. člen: VELJAVNOST PRAVIL

 

Pravila pričnejo veljati dne 5.6. 2020.

 

 

Rogaška Slatina, 3. 6. 2020

Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Doživite Rogaško Slatino

Bodite obveščeni

Prijavite se na naše e-novice in ne zamudite nobene novosti v Rogaški Slatini.