{{ shopProduct.Name }}
+
_
Delni znesek:

Uvod in predstavitev zavoda

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 26. 6. 2013 in 15. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13, 140/20).

 

Glavni podatki o zavodu

 • Direktor: Dino Markovinovič
 • Naziv in naslov zavoda: Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina
 • Matična številka: 6605214000
 • Davčna številka: SI39063917
 • Transakcijski račun: SI56 0130 6600 0000 211
 • Telefon: +386 (0) 3 581 44 14
 • Fax: +386(0)3 819 01 54
 • E-mail: info@turizem-rogaska.si
 • Spletna stran: www.visit-rogaska-slatina.si

Podatki o Svetu JZ:

 • Predsednica Sveta javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina: Petra Gašparić
 • Podpredsednica Sveta javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina: mag. Vesna Zagoda Peperko
 • Članica: Simona Dobnik
 • Članica: Leonida Došler, mag.
 • Članica: Sandra Mitrović
 • Član: Janko Zupanec
 • Član: Jože Erjavec

Zavod je ustanovljen za namene

 • oblikovanja in promocije celovitih turistične ponudbe občine,
 • informacijsko turistične dejavnosti,
 • vodenja registra turističnih vodnikov na območju občine,
 • raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
 • pospeševanja turističnega prometa,
 • usklajevanje razvojnih turističnih aktivnosti na obmo ci,
 • sooblikovanja turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
 • spodbujanje, koodnjenje, ozaveščanje in vključevanje turističnih subjektov ter lokalnega prebivalstva za razvoj celovitih turističnih proizvodnih obod,
 • načrtovanje specializiranih turističnih prireditev večih pomena,
 • raziskave in analize lokalnega turističnega trga,
 • organizacije prireditev in kulturne dejavnosti,
 • izvajanja muzejske in razstavne dejavnosti,
 • upravljanja in urejanja kulturnih objektov v Občini Rogaška Slatina,
 • izvajanja drugih nalogov s področja turizma in kulture na območju občine, v javnem interesu Občine Rogaška Slatina.

 

Dokument:


Predmet javnega naročila: Digitalizacija kulturne dediščine za Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

 

 

Doživite Rogaško Slatino

Bodite obveščeni

Prijavite se na naše e-novice in ne zamudite nobene novosti v Rogaški Slatini.